เปิดเรียนในสถานศึกษา (On-site) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4 – 6

เปิดเรียนในสถานศึกษา (On

Read more

งดจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On site) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน

งดจัดการเรียนการสอนในสถา

Read more