อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 รับเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมประจำเดือนธันวาคม

อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 รับเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมประจำเดือนธันวาคม

__________________________________________________________________________________________

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีฯ ได้มอบเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมประจำเดือนธันวาคม 2564 ให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6