ผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแท

Read more