ร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่นบนฐานนครสวรรค์ศึกษา

ร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิ

Read more

ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

ร่วมพิธีถวายราชสักการะแล

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสม

Read more

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนร

Read more

คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เข้ารับการอบรมโครงการการพัฒนาหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียน

คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดช

Read more

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบ

Read more

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนแถลงนโยบายของพรรค เพื่อหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งปร

Read more

อบรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมการพัฒนาและยกระดับคุ

Read more