คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคานมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำ

Read more