ครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเกม (Gamification) และเกมเป็นฐาน (Game Based Learning)

ครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเกม (Gamification) และเกมเป็นฐาน (Game Based Learning)

____________________________________________________________________________________________________________

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 คุณครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเกม (Gamification) และเกมเป็นฐาน (Game Based Learning) ณ ห้องประชุม 3/3 สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์