การแสดงในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2566-2567

การแสดงในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2566-2567 

__________________________________________________________

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้เป็นส่วนหนึ่งการแสดงในชื่อชุดการแสดง “สกุณาเริงร่า ทัศนาภิรมณ์”  งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2566-2567 108ปี มหัศจรรย์สีสันแห่งศรัทธา ฉลองเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ณ เวทีใหญ่หาดทราย ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

คืนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามทำการแสดงพิธีปิดในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2566-2567