นักเรียนป.6 ร่วมทำบุญตักบาตรในวันพระ

นักเรียนป.6 ร่วมทำบุญตักบาตรในวันพระ

___________________________

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมทำบุญตักบาตรในวันพระ ณ วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม  ทั้งนี้โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้มีกิจกรรมโครงการวันพระพบพระ ในทุกวันพระทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนในแต่ละระดับชั้นมาร่วมทำบุญกับทางวัดและชุมชนทุกวันพระจนครบทุกระดับชั้น