การแข่งขันกีฬาอนุบาล เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

การแข่งขันกีฬาอนุบาล เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

_________________________________________

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาล เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยได้รับรางวัลชมเชย การประกวดกองเชียร์ ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์