โครงการกิจกรรมนวดแผนไทยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ

โครงการกิจกรรมนวดแผนไทยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 

________________________________________

ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2567 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยทีมวิทยากรจากศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ คุณพิมพ์ชนก ศรศิริวัฒน์ แพทย์แผนไทย และคุณชลิดา ยอดสร้อย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย