ทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย

ทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย

____________________________________________

วันที่ 19 มกราคม 2567 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 23 คน เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET foundation) ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์