1 กรกฎาคม 2567 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฎาคม 2567 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

_______________________________________

วันนี้ 1 กรกฎาคม 2567 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และกองเนตรนารีโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามพร้อมด้วยผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 🇹🇭🐯🎖️

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และกองเนตรนารี โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม🐯⚜️💙💛

เดินสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 🐯🎖️