ประชุมกรรมการสถานศึกษา 1/2567

ประชุมกรรมการสถานศึกษา 1/2567

_________________________

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ทางโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมูลนิธิหลวงพ่ออุย อภิวัฑฒโน ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม (ทุนหลวงพ่ออุย อภิวัฑฒโน)และโอกาสนี้ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขอถวายมุทิตาแก่ พระวทัญญู วิโรจนธมฺโม ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น พระสมุห์วทัญญู วิโรจน์ธมฺโม รองเจ้าอาวาสวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม และขอถวายมุทิตาแก่ พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ ในโอกาสรับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์