มอบเงินโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนกุมภาพันธ์ และอาหารเสริมนมและมอบอุปกรณ์การเรียน

มอบเงินโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนกุมภาพันธ์ และอาหารเสริมนมและมอบอุปกรณ์การเรียน

____________________________________________________________________________________________________________

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโรงเรียนได้มอบเงินโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนกุมภาพันธ์ และอาหารเสริมนมให้กับนักเรียนระดับชั้น อ.1 – ป.6 และมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้น อ.1-ม.3