โรงเรียนได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนและจุดสัมผัสร่วม

ทางโรงเรียนได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนและจุดสัมผัสร่วม

_________________________________________________________________________________________

ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนทางโรงเรียนได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนและจุดสัมผัสร่วม ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 🦺🧹🦠