คุณครูทัศนัย โพธิ์ทอง ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินการแข่งขัน EGAT

คุณครูทัศนัย โพธิ์ทอง ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินการแข่งขัน EGAT  และคุณครูจารุวรรณ โพธิ์สุข ได้ไปเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬายกน้ำหนัก ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

_________________________________________________________________________________________

    ระหว่างวันที่ 12-20 ธันวาคม 2564 คุณครูทัศนัย โพธิ์ทอง ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ณ ศูนย์กีฬาสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต
    ในงานดังกล่าว คุณครูจารุวรรณ โพธิ์สุข ได้ไปเป็นผู้ฝึกสอนแนะนำนักกีฬายกน้ำหนัก ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์