ท่านผอ.ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

ท่านผอ.ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

_________________________________________________________________________________________

ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2564 ท่านผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร