ประชุมบริหารจัดการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ครั้งที่ 4

ประชุมบริหารจัดการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ครั้งที่ 4

_________________________________________________________________________________________

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้เป็นสถานที่จัดประชุมบริหารจัดการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ครั้งที่ 4 โดยมีท่านรองนายกเทศมนตรีจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 9 โรงเรียน ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565