อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

_______________________________________________________________________________________

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 คุณครูปฐมวัย คุณครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคุณครูอนามัยโรงเรียน ได้เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมเกาะกลางอุทยานสวรรค์