มอบของรางวัลในกิจกรรมออมทรัพย์เพื่ออนาคต กิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมลดขยะในโรงเรียน

มอบของรางวัลในกิจกรรมออม

Read more

รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

เพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไ

Read more

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ไปร่วมการแสดงในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเ

Read more

มอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและกีฬา

มอบเกียรติบัตรโครงการส่ง

Read more