มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ไปร่วมการแสดงในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเ

Read more

มอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและกีฬา

มอบเกียรติบัตรโครงการส่ง

Read more

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและกีฬา

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพ

Read more

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรร

Read more

ผู้บริหารมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกซ้อมที่ได้ไปแข่งขันประกวดโครงงานศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ผู้บริหารมอบเกียรติบัตรใ

Read more

ผลการแข่งขันประกวดโครงงานศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ

ผลการแข่งขันประกวดโครงงา

Read more