ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ขอแสดงความยินดีกับนักเรี

Read more

โรงเรียน ท.5 ได้รับรางวัลชมเชย การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียน ท.5 ได้รับรางวั

Read more

ประเมินสถานศึกษา “รางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564” ระดับจังหวัด

Read more