“เครื่องประดับชุดไทย” ผลงานนักเรียนและคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

“เครื่องประดับชุดไทย” ผล

Read more

การแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันทักษะวิชาการ ม

Read more

เด็กหญิงณิชาพัชร์ พูดพินิจ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

เด็กหญิงณิชาพัชร์ พูดพิน

Read more

ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ (ระดับเทศบาลนครนครสวรรค์) ประจำปีการศึกษา 2565

ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาก

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ขอแสดงความยินดีกับนักเรี

Read more

โรงเรียน ท.5 ได้รับรางวัลชมเชย การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียน ท.5 ได้รับรางวั

Read more

ประเมินสถานศึกษา “รางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564” ระดับจังหวัด

Read more