กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

________________________________________________________________________________________________

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  โดยทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์