การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

___________________________________________________________________________________________________________________

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 ตัวแทนนักเรียนพร้อมด้วยคุณครูผู้ฝึกซ้อม เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชั้น ม.1-3
2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงตลก ชั้น ป.1-ม.3
3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ชั้น ป.1-3
4.รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป1-3
5. ด.ช.ชยากร เชื้อรอด เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง