กิจกรรมลอยกระทง 2566

กิจกรรมลอยกระทง 2566

___________________

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566