ขอขอบคุณ บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) มอบเครื่องดื่มโอวัลติน

ขอขอบคุณ บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) มอบเครื่องดื่มโอวัลติน

_______________________________________________________________

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ขอขอบคุณ บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) ที่มามอบเครื่องดื่มโอวัลตินให้แก่นักเรียน