รับทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์

รับทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์

__________________________________________

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม จำนวน 60 คน เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์