ประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ประจำปีการศึกษา 2565

ประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ประจำปีการศึกษา 2565

________________________________________________________

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ นายเจนวิทย์ ปะเมโท ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียน