จัดนิทรรศการทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

จัดนิทรรศการทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 

_______________________________________

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดกิจกรรมโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 “วิชาการสืบสานความเป็นไทย” โดยได้รับเกียรติจากนายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมในพิธี โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนและคณะครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับปฐมวัย