นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้เข้าร่วมการอบรม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้เข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565

_____________________________________________________________________________________________________

วันที่ 11 -12 มิถุนายน 2565 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้เข้าร่วมการอบรม 2 โครงการ ดังนี้
การสร้างเยาวชนแกนนำและการสร้าง Best Practice ต่อต้านการทุจริตจังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จ.นครสวรรค์
– การอบรมหลักสูตรพัฒนาเยาวชนเป็นศูนย์รับข้อมูลการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในชุมชน รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์