นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

______________________________________________________________

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จากนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์