ประชุมชี้แจ้งในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ประชุมชี้แจ้งในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

_________________________________

วันที่ 21 มีนาคม 2567 ผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้มอบหมายให้นายกลยุทธ เปียอยู่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคุณครูฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต