โครงการกิจกรรมพัฒนาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

โครงการกิจกรรมพัฒนาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

_______________________________________

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยเข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมประสบการณ์นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ฟาร์มแกะทหารช่าง กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ