มอบของรางวัลในกิจกรรมออมทรัพย์เพื่ออนาคต กิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมลดขยะในโรงเรียน

มอบของรางวัลในกิจกรรมออมทรัพย์เพื่ออนาคต กิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมลดขยะในโรงเรียน

_____________________________________________________________________

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ และรองผอ.กลยุทธ เปียอยู่ มอบของรางวัลให้แก่นักเรียนและคุณครูประจำชั้น ในกิจกรรมออมทรัพย์เพื่ออนาคต กิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมลดขยะในโรงเรียน