กิจกรรม Central Nakhon Sawan Series BACK TO SCHOOL

กิจกรรม Central Nakhon Sawan Series BACK TO SCHOOL

______________________________________________

วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2567 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต Game ROV กิจกรรม ROV Cosplay Catwalk และ กิจกรรม Baby Cartoon Catwalk ในการแข่งขัน Central NakhonSawan Series BACK TO SCHOOL ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยได้ร่วมกิจกรรม Baby Cartoon Catwalk ในการแข่งขัน Central NakhonSawan Series BACK TO SCHOOL