ผลการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต Game ROV

ผลการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต Game ROV ในการแข่งขัน Central NakhonSawan Series BACK TO SCHOOL

__________________________________

ผลการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต Game ROV ในการแข่งขัน Central NakhonSawan Series BACK TO SCHOOL ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้เข้าร่วมการแข่งขันประเภทถ้วยสายเทศบาลนครนครสวรรค์ จำนวน 4 ทีม ผลการแข่งขัน ดังนี้
1. ทีม Chong Keeree 2 ได้อันดับที่ 3 (รับถ้วยรางวัล 1st Running UP)
2. ทีม Chong Keeree 3 ได้อันดับที่ 5
3. ทีม Chong Keeree 1 ได้อันดับที่ 10
4. ทีม Chong Keeree 4 ได้อันดับที่ 19