กิจกรรม Business For Young Program (BYP)

กิจกรรม Business For Young Program (BYP)

_______________________________________

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครสวรรค์ เข้าจัดกิจกรรม Business For Young Program (BYP) แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3