กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต เรื่อง การแบ่งปัน

กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต เรื่อง การแบ่งปัน

____________________________________________

24 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนระดับปฐมวัย ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต เรื่อง การแบ่งปัน