พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

___________________________________

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชากองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณชุมชนโรงเรียน