นักเรียนม.3 เรียนการตัดเย็บพวงกุญแจรูปช้าง ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

นักเรียนม.3 เรียนการตัดเย็บพวงกุญแจรูปช้าง ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

_____________________________________________________________

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนเรื่องการตัดเย็บพวงกุญแจรูปช้าง ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์