รับทุนการศึกษามูลนิธิ The SET Foundation ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รับทุนการศึกษามูลนิธิ The SET Foundation ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

__________________________________________________________

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิ The SET Foundation ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์