ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในสถานศึกษา (On-site)


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (ในช่วงบ่าย) ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในสถานศึกษา (On-site) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นี้