ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ไทยเซฟไทย”ก่อนเวลา 18:00 น. ของทุก

ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ไทยเซฟไทย”ก่อนเวลา 18:00 น. ของทุกวัน


🛎🛎นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคน ”อย่าลืม” ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ไทยเซฟไทย” ลงบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อประเมินความเสี่ยง คัดกรองตนเอง
🗂โดยจะต้องประเมินตนเองและส่งบันทึกข้อมูล “ก่อนเวลา 18:00 น. ของทุกวัน”
📱โดยมีวิธีติดตั้งและวิธีใช้งานแอปพลิเคชัน “ไทยเซฟไทย” ตามภาพนี้