นักเรียนระดับชั้น ป.6 – ม.3 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นักเรียนระดับชั้น ป.6 – ม.3 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer (ไฟเซอร์) ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7)