สมทบทุนบริจาคเงินค่าอาหารและสิ่งของให้แก่ผู้มีความเสี่ยงสูงในชุมชนหลังอู่ทันจิตต์

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินค่าอาหารและสิ่งของให้แก่ผู้มีความเสี่ยงสูงในชุมชนหลังอู่ทันจิตต์