ศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีฯ รับรางวัลชิงถ้วยพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564