ร้อยรักผูกพันวันเกษียณ

ร้อยรักผูกพันวันเกษียณ

_________________

ภาพบรรยากาศความสุขและอบอุ่นในพิธีมุทิตา กษิณาลัย เกษียณอายุราชการ คุณครูสิริพรชัย แก้วสะอาดชูสิน และคุณครูบรรเจิด แผ่พุ่มทรัพย์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566