อบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์

อบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์

______________________________________________

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 คุณครูอุษาวดี วังคะออม เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)