ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

_____________________________________________

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566