ผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรแสดงความยินดีกับ นายกลยุทธ เปียอยู่ ที่ได้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรแสดงความยินดีกับ นายกลยุทธ เปียอยู่ ที่ได้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

_____________________________________________________________________________________________________________

ผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับ นายกลยุทธ เปียอยู่ ที่ได้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม