ผู้บริหารมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกซ้อมที่ได้ไปแข่งขันประกวดโครงงานศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ผู้บริหารมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกซ้อมที่ได้ไปแข่งขันประกวดโครงงานศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

_________________________________________________________________________________________

เช้าวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหารมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกซ้อมที่ได้ไปแข่งขันประกวดโครงงานศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7