โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้เป็นสถานที่แข่งขันทักษะภาษาไทยและคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้เป็นสถานที่แข่งขันทักษะภาษาไทยและคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

_____________________________________________________________________________________________________________________________

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้เป็นสถานที่แข่งขันทักษะภาษาไทยและคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับคัดเลือกตัวแทนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครนครสวรรค์
ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีฯ ได้เป็นตัวแทนเทศบาลนครนครสวรรค์ไปแข่งขันต่อระดับเขตพื้นที่ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 จำนวน 6 รายการ
1.  การคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-3
2. การคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3
3. ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-3
4. วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-3
5. วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3
6. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3